ඔබ සිටිය යුතුම facebook සමූහ 7ක්.

අද වෙනකොට ඉන්ටර්නෙට් යන ගොඩක් අය අනිවාරෙන් ෆේස්බුක් භාවිතා කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා.ඇත්තටම එය හොද ප්‍රමණතාවක්.මොකද සමාජජාල වලින්‍ෙ තොරව අන්තරජාලයේ සැරිසැරීම යම් කිසි හුදෙකලාවීමක්.

ඉතිං මම අද හිතුවා හැමෝටම වැදගත්වෙන ෆේස්බුක් සමූහ ටිකක් ගැන ඔයාලට කියන්න.‍මෙම සමූහ තුල ඉතා හොද කළමණාකාරීත්වයක් පවතින නිසා අද වෙන තුරු ඉතා හොදින් පවත්වාගෙන යනවා.ඒ නිසා මෙම සමූහ තුල ඉතා හොද විනයක් පවත්වාගන්න.මොකද ගොඩක් ඒවා අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නෙ මේ විනය සහ කළමනාකරනය හොදින් නොතිබීම නිසා.Read More »

Advertisements