සබන් නිශ්පාදනය ගැන දැනගනිමු.

අපි ඉපදුන දවසෙ ඉදන් කොච්චර සබන් පාවිච්චි කරල ඇත්ද?එ් නිසාම මට හිතුනා සබන් ගැන තොරතුරු හොයන්න.ඉතිං මං මගේ පලමු ලිපියෙන්ම ඒ හොයාගත්ත ‍තොරතුරු ඔයාල එක්ක බෙදාගන්න හිතුවා.Read More »

Advertisements